ഓര്‍മ്മകള്‍

2

                                              !    ഇവിടെ കേള്‍ക്കാം    


പാതിരാ കാറ്റില്‍ മൂളിവന്നെത്തും   
താരാട്ടുപാട്ടല്ലേ നീ.....
നീലനിലാവില്‍ നീ വന്നുദിച്ചു
പാതി തെളിഞ്ഞ താരത്തില്‍...

രാപ്പാടിയേകയായ് പാടുന്ന പാട്ടുകള്‍
രാവേറെയെന്‍ കാതിലെത്തി...
കദനം കവിഞ്ഞു നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയ
കണ്ണീരിലുമ്മ വച്ചു നീ.....
എന്റെ കണ്ണീരിലുമ്മ വച്ചു നീ........

ഓര്‍മ്മകള്‍ പാകിയ ഹൃത്തില്‍ നിനക്കായി
ഓമനിക്കാനൊരു തീരം...
ഓരോ നിമിഷവും ഞാനൊരുക്കീടുന്നു
ഓര്‍മതന്‍ പൊന്‍ സ്നേഹതീരം
എന്റെ ഓര്‍മതന്‍ പൊന്‍ സ്നേഹതീരം

ഒരു വര്‍ണ്ണ ഹാരം നിനക്കായ് കൊരുത്തു ഞാന്‍
നിന്നെയും കാത്തിന്നിരിപ്പൂ.....
നീയെന്നരികത്തു വന്നണഞ്ഞീടുമെ-
ന്നോര്‍ത്തു പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പൂ....
നിന്നെയെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിപ്പൂ....

2 comments: